company

ENTEC AS

0351 OSLO

Avkastning på egenkapital
4,35 %
Likviditetsgrad
2,98
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat2 114 000
Sum eiendeler55 734 000
Sum egenkapital48 650 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader94 000
Driftsresultat−94 000
Sum finansinntekter2 190 000
Sum finanskostnader−18 000
Netto finans2 208 000
Resultat før skatt2 114 000
Skattekostnad0
Årsresultat2 114 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler34 641 000
Sum omløpsmidler21 093 000
Sum eiendeler55 734 000
Sum opptjent egenkapital47 650 000
Sum egenkapital48 650 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld7 084 000
Sum egenkapital og gjeld55 734 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader94 000
Driftsresultat−94 000
Sum finansinntekter2 190 000
Sum finanskostnader−18 000
Netto finans2 208 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 114 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom333 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler333 000
Sum finansielle anleggsmidler34 308 000
Sum anleggsmidler34 641 000
Varelager0
Sum investeringer15 000
Kasse/Bank/Post3 000
Sum omløpsmidler21 093 000
Sum eiendeler55 734 000
Sum egenkapital48 650 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld43 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 041 000
Sum kortsiktig gjeld7 084 000
Sum egenkapital og gjeld55 734 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,35 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad2,98
Syklisk likviditetsgrad2,98
Egenkapitalandel0,87
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English