company

VESTFOLD FLYPLASSINVEST AS

3111 TØNSBERG

Avkastning på egenkapital
−1,6 %
Likviditetsgrad
5,11
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−279 000
Sum eiendeler17 467 000
Sum egenkapital17 423 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader278 000
Driftsresultat−279 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−279 000
Skattekostnad0
Årsresultat−279 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 242 000
Sum omløpsmidler225 000
Sum eiendeler17 467 000
Sum opptjent egenkapital−2 887 000
Sum egenkapital17 423 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld44 000
Sum egenkapital og gjeld17 467 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad91 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader278 000
Driftsresultat−279 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−279 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler17 242 000
Sum anleggsmidler17 242 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post225 000
Sum omløpsmidler225 000
Sum eiendeler17 467 000
Sum egenkapital17 423 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter44 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld44 000
Sum egenkapital og gjeld17 467 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,6 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad5,11
Syklisk likviditetsgrad5,11
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English