company

NORSK AUTOMASJON AS

1814 ASKIM

Avkastning på egenkapital
−4,27 %
Likviditetsgrad
12,06
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter647 000
Årsresultat−104 000
Sum eiendeler2 502 000
Sum egenkapital2 438 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter647 000
Sum driftskostnader812 000
Driftsresultat−165 000
Sum finansinntekter32 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans31 000
Resultat før skatt−133 000
Skattekostnad−29 000
Årsresultat−104 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 731 000
Sum omløpsmidler772 000
Sum eiendeler2 502 000
Sum opptjent egenkapital1 106 000
Sum egenkapital2 438 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld64 000
Sum egenkapital og gjeld2 502 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter647 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter647 000
Varekostnad251 000
Lønnskostnad389 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader812 000
Driftsresultat−165 000
Sum finansinntekter32 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans31 000
Sum utbytte0
Årsresultat−104 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler378 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 353 000
Sum anleggsmidler1 731 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post744 000
Sum omløpsmidler772 000
Sum eiendeler2 502 000
Sum egenkapital2 438 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld9 000
Skyldig offentlige avgifter20 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld35 000
Sum kortsiktig gjeld64 000
Sum egenkapital og gjeld2 502 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,27 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−25,5 %
Likviditetsgrad12,06
Syklisk likviditetsgrad12,06
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin61,21 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English