company

HTS VERKTØY AS

3024 DRAMMEN

Avkastning på egenkapital
−26,9 %
Likviditetsgrad
1,99
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 781 000
Årsresultat−507 000
Sum eiendeler3 471 000
Sum egenkapital1 885 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 781 000
Sum driftskostnader8 435 000
Driftsresultat−654 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans7 000
Resultat før skatt−647 000
Skattekostnad−140 000
Årsresultat−507 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler313 000
Sum omløpsmidler3 158 000
Sum eiendeler3 471 000
Sum opptjent egenkapital−284 000
Sum egenkapital1 885 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 586 000
Sum egenkapital og gjeld3 471 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 781 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter7 781 000
Varekostnad5 838 000
Lønnskostnad1 947 000
Ordinære avskrivninger181 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 435 000
Driftsresultat−654 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans7 000
Sum utbytte0
Årsresultat−507 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler84 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar214 000
Sum varige driftsmidler214 000
Sum finansielle anleggsmidler15 000
Sum anleggsmidler313 000
Varelager1 144 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post318 000
Sum omløpsmidler3 158 000
Sum eiendeler3 471 000
Sum egenkapital1 885 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld842 000
Skyldig offentlige avgifter444 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld300 000
Sum kortsiktig gjeld1 586 000
Sum egenkapital og gjeld3 471 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−26,9 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−8,41 %
Likviditetsgrad1,99
Syklisk likviditetsgrad7,14
Egenkapitalandel0,54
Bruttomargin24,97 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English