company

BYGGMESTER JOHN KLÆVAHAUGEN AS

2634 FÅVANG

Avkastning på egenkapital
17,85 %
Likviditetsgrad
2,82
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 478 000
Årsresultat929 000
Sum eiendeler7 901 000
Sum egenkapital5 205 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 478 000
Sum driftskostnader5 276 000
Driftsresultat1 202 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader17 000
Netto finans−9 000
Resultat før skatt1 193 000
Skattekostnad264 000
Årsresultat929 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler295 000
Sum omløpsmidler7 606 000
Sum eiendeler7 901 000
Sum opptjent egenkapital5 105 000
Sum egenkapital5 205 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 695 000
Sum egenkapital og gjeld7 901 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 778 000
Annen driftsinntekt700 000
Sum driftsinntekter6 478 000
Varekostnad2 090 000
Lønnskostnad2 115 000
Ordinære avskrivninger103 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 276 000
Driftsresultat1 202 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader17 000
Netto finans−9 000
Sum utbytte0
Årsresultat929 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler68 000
Fast eiendom46 000
Maskiner/anlegg/biler153 000
Inventar28 000
Sum varige driftsmidler227 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler295 000
Varelager0
Sum investeringer526 000
Kasse/Bank/Post2 975 000
Sum omløpsmidler7 606 000
Sum eiendeler7 901 000
Sum egenkapital5 205 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld220 000
Skyldig offentlige avgifter477 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 740 000
Sum kortsiktig gjeld2 695 000
Sum egenkapital og gjeld7 901 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital17,85 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin18,56 %
Likviditetsgrad2,82
Syklisk likviditetsgrad2,82
Egenkapitalandel0,66
Bruttomargin67,74 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English