company

HJØRNERØD BORETTSLAG

1607 FREDRIKSTAD

Avkastning på egenkapital
5,73 %
Likviditetsgrad
3,78
Gjeldsgrad
1,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 914 000
Årsresultat1 102 000
Sum eiendeler51 254 000
Sum egenkapital19 241 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 914 000
Sum driftskostnader1 668 000
Driftsresultat1 247 000
Sum finansinntekter24 000
Sum finanskostnader169 000
Netto finans−145 000
Resultat før skatt1 102 000
Skattekostnad0
Årsresultat1 102 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler50 199 000
Sum omløpsmidler1 055 000
Sum eiendeler51 254 000
Sum opptjent egenkapital19 237 000
Sum egenkapital19 241 000
Sum langsiktig gjeld31 734 000
Sum kortsiktig gjeld279 000
Sum egenkapital og gjeld51 254 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt2 914 000
Sum driftsinntekter2 914 000
Varekostnad0
Lønnskostnad97 000
Ordinære avskrivninger4 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 668 000
Driftsresultat1 247 000
Sum finansinntekter24 000
Sum finanskostnader169 000
Netto finans−145 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 102 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom50 172 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar16 000
Sum varige driftsmidler50 188 000
Sum finansielle anleggsmidler11 000
Sum anleggsmidler50 199 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post969 000
Sum omløpsmidler1 055 000
Sum eiendeler51 254 000
Sum egenkapital19 241 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld31 734 000
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld279 000
Sum egenkapital og gjeld51 254 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,73 %
Gjeldsgrad1,65
Driftsmargin42,79 %
Likviditetsgrad3,78
Syklisk likviditetsgrad3,78
Egenkapitalandel0,38
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English