company

TRAPPERINGEN AS

5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Avkastning på egenkapital
−7,81 %
Likviditetsgrad
4,9
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter23 579 000
Årsresultat−793 000
Sum eiendeler12 623 000
Sum egenkapital10 158 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter23 579 000
Sum driftskostnader24 364 000
Driftsresultat−785 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans−10 000
Resultat før skatt−795 000
Skattekostnad−2 000
Årsresultat−793 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler544 000
Sum omløpsmidler12 079 000
Sum eiendeler12 623 000
Sum opptjent egenkapital9 808 000
Sum egenkapital10 158 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 465 000
Sum egenkapital og gjeld12 623 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter23 579 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter23 579 000
Varekostnad5 713 000
Lønnskostnad2 317 000
Ordinære avskrivninger64 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader24 364 000
Driftsresultat−785 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader14 000
Netto finans−10 000
Sum utbytte0
Årsresultat−793 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler477 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar66 000
Sum varige driftsmidler66 000
Sum finansielle anleggsmidler1 000
Sum anleggsmidler544 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 504 000
Sum omløpsmidler12 079 000
Sum eiendeler12 623 000
Sum egenkapital10 158 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld458 000
Skyldig offentlige avgifter589 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 418 000
Sum kortsiktig gjeld2 465 000
Sum egenkapital og gjeld12 623 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−7,81 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−3,33 %
Likviditetsgrad4,9
Syklisk likviditetsgrad4,9
Egenkapitalandel0,8
Bruttomargin75,77 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English