company

HOPEN BRYGGE AS

6570 SMØLA

Avkastning på egenkapital
93,96 %
Likviditetsgrad
9,67
Gjeldsgrad
1,9
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 395 000
Årsresultat1 977 000
Sum eiendeler6 817 000
Sum egenkapital2 104 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 395 000
Sum driftskostnader2 694 000
Driftsresultat2 701 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader174 000
Netto finans−165 000
Resultat før skatt2 535 000
Skattekostnad558 000
Årsresultat1 977 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 000
Sum omløpsmidler6 816 000
Sum eiendeler6 817 000
Sum opptjent egenkapital2 061 000
Sum egenkapital2 104 000
Sum langsiktig gjeld4 008 000
Sum kortsiktig gjeld705 000
Sum egenkapital og gjeld6 817 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter334 000
Annen driftsinntekt5 060 000
Sum driftsinntekter5 395 000
Varekostnad340 000
Lønnskostnad1 176 000
Ordinære avskrivninger249 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 694 000
Driftsresultat2 701 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader174 000
Netto finans−165 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 977 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler1 000
Sum anleggsmidler1 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post869 000
Sum omløpsmidler6 816 000
Sum eiendeler6 817 000
Sum egenkapital2 104 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 008 000
Kortsiktig gjeld34 000
Skyldig offentlige avgifter60 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld147 000
Sum kortsiktig gjeld705 000
Sum egenkapital og gjeld6 817 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital93,96 %
Gjeldsgrad1,9
Driftsmargin50,06 %
Likviditetsgrad9,67
Syklisk likviditetsgrad9,67
Egenkapitalandel0,31
Bruttomargin93,7 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English