company

AS ASKIM BILREKVISITA

1811 ASKIM

Avkastning på egenkapital
598,33 %
Likviditetsgrad
2,77
Gjeldsgrad
−23,53
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 211 000
Årsresultat−1 789 000
Sum eiendeler10 258 000
Sum egenkapital−299 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 211 000
Sum driftskostnader20 197 000
Driftsresultat−1 985 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader309 000
Netto finans−306 000
Resultat før skatt−2 291 000
Skattekostnad−502 000
Årsresultat−1 789 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler516 000
Sum omløpsmidler9 742 000
Sum eiendeler10 258 000
Sum opptjent egenkapital−399 000
Sum egenkapital−299 000
Sum langsiktig gjeld7 035 000
Sum kortsiktig gjeld3 523 000
Sum egenkapital og gjeld10 258 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter18 211 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter18 211 000
Varekostnad12 849 000
Lønnskostnad3 634 000
Ordinære avskrivninger128 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader20 197 000
Driftsresultat−1 985 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader309 000
Netto finans−306 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 789 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler344 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar135 000
Sum varige driftsmidler135 000
Sum finansielle anleggsmidler38 000
Sum anleggsmidler516 000
Varelager6 412 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post12 000
Sum omløpsmidler9 742 000
Sum eiendeler10 258 000
Sum egenkapital−299 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld7 035 000
Kortsiktig gjeld2 735 000
Skyldig offentlige avgifter390 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld399 000
Sum kortsiktig gjeld3 523 000
Sum egenkapital og gjeld10 258 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital598,33 %
Gjeldsgrad−23,53
Driftsmargin−10,9 %
Likviditetsgrad2,77
Syklisk likviditetsgrad−3,37
Egenkapitalandel−0,03
Bruttomargin29,44 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English