company

ARCTIC BUSS AS

7125 VANVIKAN

Avkastning på egenkapital
20,03 %
Likviditetsgrad
4,23
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 183 000
Årsresultat534 000
Sum eiendeler3 434 000
Sum egenkapital2 666 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 183 000
Sum driftskostnader4 514 000
Driftsresultat669 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader0
Netto finans16 000
Resultat før skatt685 000
Skattekostnad151 000
Årsresultat534 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler307 000
Sum omløpsmidler3 128 000
Sum eiendeler3 434 000
Sum opptjent egenkapital1 966 000
Sum egenkapital2 666 000
Sum langsiktig gjeld30 000
Sum kortsiktig gjeld739 000
Sum egenkapital og gjeld3 434 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 119 000
Annen driftsinntekt64 000
Sum driftsinntekter5 183 000
Varekostnad2 363 000
Lønnskostnad931 000
Ordinære avskrivninger243 000
Nedskrivning200 000
Sum driftskostnader4 514 000
Driftsresultat669 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader0
Netto finans16 000
Sum utbytte35 000
Årsresultat534 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar306 000
Sum varige driftsmidler306 000
Sum finansielle anleggsmidler1 000
Sum anleggsmidler307 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 986 000
Sum omløpsmidler3 128 000
Sum eiendeler3 434 000
Sum egenkapital2 666 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld30 000
Kortsiktig gjeld63 000
Skyldig offentlige avgifter53 000
Sum utbytte35 000
Annen kortsiktig gjeld356 000
Sum kortsiktig gjeld739 000
Sum egenkapital og gjeld3 434 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital20,03 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin12,91 %
Likviditetsgrad4,23
Syklisk likviditetsgrad4,23
Egenkapitalandel0,78
Bruttomargin54,41 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English