company

NORSE DIGITAL AS

0278 OSLO

Avkastning på egenkapital
172,82 %
Likviditetsgrad
1,4
Gjeldsgrad
0,7
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter64 672 000
Årsresultat9 512 000
Sum eiendeler26 286 000
Sum egenkapital5 504 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter64 672 000
Sum driftskostnader51 912 000
Driftsresultat12 760 000
Sum finansinntekter1 299 000
Sum finanskostnader1 834 000
Netto finans−535 000
Resultat før skatt12 225 000
Skattekostnad2 713 000
Årsresultat9 512 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 525 000
Sum omløpsmidler23 761 000
Sum eiendeler26 286 000
Sum opptjent egenkapital5 025 000
Sum egenkapital5 504 000
Sum langsiktig gjeld3 862 000
Sum kortsiktig gjeld16 920 000
Sum egenkapital og gjeld26 286 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter63 330 000
Annen driftsinntekt1 341 000
Sum driftsinntekter64 672 000
Varekostnad29 629 000
Lønnskostnad16 489 000
Ordinære avskrivninger539 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader51 912 000
Driftsresultat12 760 000
Sum finansinntekter1 299 000
Sum finanskostnader1 834 000
Netto finans−535 000
Sum utbytte0
Årsresultat9 512 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler903 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar145 000
Sum varige driftsmidler145 000
Sum finansielle anleggsmidler1 477 000
Sum anleggsmidler2 525 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 411 000
Sum omløpsmidler23 761 000
Sum eiendeler26 286 000
Sum egenkapital5 504 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 862 000
Kortsiktig gjeld6 477 000
Skyldig offentlige avgifter3 643 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 973 000
Sum kortsiktig gjeld16 920 000
Sum egenkapital og gjeld26 286 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital172,82 %
Gjeldsgrad0,7
Driftsmargin19,73 %
Likviditetsgrad1,4
Syklisk likviditetsgrad1,4
Egenkapitalandel0,21
Bruttomargin54,19 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English