company

COOP BJERKE EIENDOM AS

1410 KOLBOTN

Avkastning på egenkapital
9,79 %
Likviditetsgrad
1,19
Gjeldsgrad
0,41
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 662 000
Årsresultat766 000
Sum eiendeler12 105 000
Sum egenkapital7 823 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 662 000
Sum driftskostnader606 000
Driftsresultat1 057 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader79 000
Netto finans−75 000
Resultat før skatt982 000
Skattekostnad216 000
Årsresultat766 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler10 870 000
Sum omløpsmidler1 235 000
Sum eiendeler12 105 000
Sum opptjent egenkapital2 197 000
Sum egenkapital7 823 000
Sum langsiktig gjeld3 242 000
Sum kortsiktig gjeld1 041 000
Sum egenkapital og gjeld12 105 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 650 000
Annen driftsinntekt12 000
Sum driftsinntekter1 662 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger398 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader606 000
Driftsresultat1 057 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader79 000
Netto finans−75 000
Sum utbytte0
Årsresultat766 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom10 690 000
Maskiner/anlegg/biler180 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler10 870 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler10 870 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 208 000
Sum omløpsmidler1 235 000
Sum eiendeler12 105 000
Sum egenkapital7 823 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 242 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter16 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 025 000
Sum kortsiktig gjeld1 041 000
Sum egenkapital og gjeld12 105 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,79 %
Gjeldsgrad0,41
Driftsmargin63,6 %
Likviditetsgrad1,19
Syklisk likviditetsgrad1,19
Egenkapitalandel0,65
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English