company

BNE PARKERING AS

0191 OSLO

Avkastning på egenkapital
5,93 %
Likviditetsgrad
2,65
Gjeldsgrad
5,62
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 129 000
Årsresultat1 479 000
Sum eiendeler179 585 000
Sum egenkapital24 927 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter18 129 000
Sum driftskostnader12 990 000
Driftsresultat5 139 000
Sum finansinntekter690 000
Sum finanskostnader3 933 000
Netto finans−3 243 000
Resultat før skatt1 896 000
Skattekostnad417 000
Årsresultat1 479 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler140 709 000
Sum omløpsmidler38 876 000
Sum eiendeler179 585 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital24 927 000
Sum langsiktig gjeld140 000 000
Sum kortsiktig gjeld14 658 000
Sum egenkapital og gjeld179 585 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt18 129 000
Sum driftsinntekter18 129 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger7 207 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 990 000
Driftsresultat5 139 000
Sum finansinntekter690 000
Sum finanskostnader3 933 000
Netto finans−3 243 000
Sum utbytte0
Årsresultat1 479 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler3 149 000
Fast eiendom111 225 000
Maskiner/anlegg/biler26 235 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler137 460 000
Sum finansielle anleggsmidler100 000
Sum anleggsmidler140 709 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler38 876 000
Sum eiendeler179 585 000
Sum egenkapital24 927 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld140 000 000
Kortsiktig gjeld3 260 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld10 580 000
Sum kortsiktig gjeld14 658 000
Sum egenkapital og gjeld179 585 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,93 %
Gjeldsgrad5,62
Driftsmargin28,35 %
Likviditetsgrad2,65
Syklisk likviditetsgrad2,65
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English