company

NIDAROS LYS OG BLOMSTER AS

7540 KLÆBU

Avkastning på egenkapital
2,72 %
Likviditetsgrad
3,52
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 285 000
Årsresultat42 000
Sum eiendeler2 140 000
Sum egenkapital1 544 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 285 000
Sum driftskostnader3 240 000
Driftsresultat46 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Resultat før skatt46 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat42 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler39 000
Sum omløpsmidler2 100 000
Sum eiendeler2 140 000
Sum opptjent egenkapital1 444 000
Sum egenkapital1 544 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld596 000
Sum egenkapital og gjeld2 140 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 285 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 285 000
Varekostnad1 205 000
Lønnskostnad1 503 000
Ordinære avskrivninger13 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 240 000
Driftsresultat46 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat42 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar39 000
Sum varige driftsmidler39 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler39 000
Varelager1 213 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post826 000
Sum omløpsmidler2 100 000
Sum eiendeler2 140 000
Sum egenkapital1 544 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld31 000
Skyldig offentlige avgifter190 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld371 000
Sum kortsiktig gjeld596 000
Sum egenkapital og gjeld2 140 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,72 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,4 %
Likviditetsgrad3,52
Syklisk likviditetsgrad−3,4
Egenkapitalandel0,72
Bruttomargin63,32 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English