company

BROR LØVDAL AS

0366 OSLO

Avkastning på egenkapital
10,71 %
Likviditetsgrad
6,69
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 696 000
Årsresultat2 395 000
Sum eiendeler25 486 000
Sum egenkapital22 368 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 696 000
Sum driftskostnader3 392 000
Driftsresultat3 303 000
Sum finansinntekter479 000
Sum finanskostnader663 000
Netto finans−184 000
Resultat før skatt3 119 000
Skattekostnad724 000
Årsresultat2 395 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 289 000
Sum omløpsmidler20 197 000
Sum eiendeler25 486 000
Sum opptjent egenkapital22 258 000
Sum egenkapital22 368 000
Sum langsiktig gjeld99 000
Sum kortsiktig gjeld3 020 000
Sum egenkapital og gjeld25 486 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 696 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter6 696 000
Varekostnad2 241 000
Lønnskostnad834 000
Ordinære avskrivninger17 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 392 000
Driftsresultat3 303 000
Sum finansinntekter479 000
Sum finanskostnader663 000
Netto finans−184 000
Sum utbytte4 000 000
Årsresultat2 395 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom5 123 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar139 000
Sum varige driftsmidler5 262 000
Sum finansielle anleggsmidler27 000
Sum anleggsmidler5 289 000
Varelager0
Sum investeringer6 879 000
Kasse/Bank/Post13 170 000
Sum omløpsmidler20 197 000
Sum eiendeler25 486 000
Sum egenkapital22 368 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld99 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter93 000
Sum utbytte4 000 000
Annen kortsiktig gjeld302 000
Sum kortsiktig gjeld3 020 000
Sum egenkapital og gjeld25 486 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital10,71 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin49,33 %
Likviditetsgrad6,69
Syklisk likviditetsgrad6,69
Egenkapitalandel0,88
Bruttomargin66,53 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English