company

ÅL RØRSERVICE AS

3570 ÅL

Avkastning på egenkapital
6,67 %
Likviditetsgrad
4,03
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 605 000
Årsresultat992 000
Sum eiendeler18 594 000
Sum egenkapital14 879 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter17 605 000
Sum driftskostnader17 233 000
Driftsresultat373 000
Sum finansinntekter718 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans716 000
Resultat før skatt1 089 000
Skattekostnad97 000
Årsresultat992 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 624 000
Sum omløpsmidler14 971 000
Sum eiendeler18 594 000
Sum opptjent egenkapital14 789 000
Sum egenkapital14 879 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 715 000
Sum egenkapital og gjeld18 594 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter17 401 000
Annen driftsinntekt205 000
Sum driftsinntekter17 605 000
Varekostnad7 526 000
Lønnskostnad6 532 000
Ordinære avskrivninger472 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader17 233 000
Driftsresultat373 000
Sum finansinntekter718 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans716 000
Sum utbytte0
Årsresultat992 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 058 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 565 000
Sum varige driftsmidler3 624 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 624 000
Varelager1 825 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 824 000
Sum omløpsmidler14 971 000
Sum eiendeler18 594 000
Sum egenkapital14 879 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 479 000
Skyldig offentlige avgifter1 204 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld934 000
Sum kortsiktig gjeld3 715 000
Sum egenkapital og gjeld18 594 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,67 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin2,12 %
Likviditetsgrad4,03
Syklisk likviditetsgrad7,92
Egenkapitalandel0,8
Bruttomargin57,25 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English