company

ADORN FRISØR AS

5955 LINDÅS

Avkastning på egenkapital
−18,67 %
Likviditetsgrad
2,19
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 267 000
Årsresultat−104 000
Sum eiendeler914 000
Sum egenkapital557 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 267 000
Sum driftskostnader2 407 000
Driftsresultat−140 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt−139 000
Skattekostnad−34 000
Årsresultat−104 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler134 000
Sum omløpsmidler779 000
Sum eiendeler914 000
Sum opptjent egenkapital357 000
Sum egenkapital557 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld356 000
Sum egenkapital og gjeld914 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 264 000
Annen driftsinntekt2 000
Sum driftsinntekter2 267 000
Varekostnad417 000
Lønnskostnad1 541 000
Ordinære avskrivninger9 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 407 000
Driftsresultat−140 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−104 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler34 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar100 000
Sum varige driftsmidler100 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler134 000
Varelager225 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post539 000
Sum omløpsmidler779 000
Sum eiendeler914 000
Sum egenkapital557 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld54 000
Skyldig offentlige avgifter151 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld151 000
Sum kortsiktig gjeld356 000
Sum egenkapital og gjeld914 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−18,67 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−6,18 %
Likviditetsgrad2,19
Syklisk likviditetsgrad5,95
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin81,61 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English