company

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND OSLO, BÆRUM OG ASKER STORLAG

0166 OSLO

Avkastning på egenkapital
8,97 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2006
Sum driftsinntekter35 000
Årsresultat7 000
Sum eiendeler78 000
Sum egenkapital78 000
Resultatregnskap (NOK)2006
Sum driftsinntekter35 000
Sum driftskostnader28 000
Driftsresultat7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt7 000
Skattekostnad0
Årsresultat7 000
Balanseregnskap (NOK)2006
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler78 000
Sum eiendeler78 000
Sum opptjent egenkapital78 000
Sum egenkapital78 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld78 000
Kontantstrøm (NOK)2006
Sum salgsinntekter18 000
Annen driftsinntekt17 000
Sum driftsinntekter35 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader28 000
Driftsresultat7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat7 000
Balansedetaljer (NOK)2006
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler78 000
Sum eiendeler78 000
Sum egenkapital78 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld78 000
Finansielle nøkkeltall2006
Avkastning på egenkapital8,97 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin20 %
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English