company

RØNNINGKVARTALET BORETTSLAG

7725 STEINKJER

Avkastning på egenkapital
4,83 %
Likviditetsgrad
5,88
Gjeldsgrad
1,82
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 128 000
Årsresultat257 000
Sum eiendeler15 054 000
Sum egenkapital5 317 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 128 000
Sum driftskostnader846 000
Driftsresultat281 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader−25 000
Netto finans25 000
Resultat før skatt257 000
Skattekostnad0
Årsresultat257 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler14 759 000
Sum omløpsmidler294 000
Sum eiendeler15 054 000
Sum opptjent egenkapital5 306 000
Sum egenkapital5 317 000
Sum langsiktig gjeld9 687 000
Sum kortsiktig gjeld50 000
Sum egenkapital og gjeld15 054 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter830 000
Annen driftsinntekt298 000
Sum driftsinntekter1 128 000
Varekostnad0
Lønnskostnad24 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader846 000
Driftsresultat281 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader−25 000
Netto finans25 000
Sum utbytte0
Årsresultat257 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom14 759 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler14 759 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler14 759 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post255 000
Sum omløpsmidler294 000
Sum eiendeler15 054 000
Sum egenkapital5 317 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld9 687 000
Kortsiktig gjeld37 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld50 000
Sum egenkapital og gjeld15 054 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,83 %
Gjeldsgrad1,82
Driftsmargin24,91 %
Likviditetsgrad5,88
Syklisk likviditetsgrad5,88
Egenkapitalandel0,35
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English