company

SEEKER AS

4018 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
29,69 %
Likviditetsgrad
0,22
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter558 000
Årsresultat38 000
Sum eiendeler1 430 000
Sum egenkapital128 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter558 000
Sum driftskostnader511 000
Driftsresultat47 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt47 000
Skattekostnad9 000
Årsresultat38 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 149 000
Sum omløpsmidler281 000
Sum eiendeler1 430 000
Sum opptjent egenkapital−132 000
Sum egenkapital128 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 302 000
Sum egenkapital og gjeld1 430 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter558 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter558 000
Varekostnad0
Lønnskostnad428 000
Ordinære avskrivninger2 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader511 000
Driftsresultat47 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat38 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar17 000
Sum varige driftsmidler17 000
Sum finansielle anleggsmidler1 132 000
Sum anleggsmidler1 149 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post281 000
Sum omløpsmidler281 000
Sum eiendeler1 430 000
Sum egenkapital128 000
Kortsiktig konserngjeld559 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter250 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld484 000
Sum kortsiktig gjeld1 302 000
Sum egenkapital og gjeld1 430 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital29,69 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin8,42 %
Likviditetsgrad0,22
Syklisk likviditetsgrad0,22
Egenkapitalandel0,09
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English