company

ELEKTROMONTØRENES FAGFORENING EIENDOM AS

2615 LILLEHAMMER

Avkastning på egenkapital
76,22 %
Likviditetsgrad
1,02
Gjeldsgrad
−6,53
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter270 000
Årsresultat−125 000
Sum eiendeler999 000
Sum egenkapital−164 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter270 000
Sum driftskostnader395 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt−125 000
Skattekostnad0
Årsresultat−125 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler904 000
Sum omløpsmidler94 000
Sum eiendeler999 000
Sum opptjent egenkapital−264 000
Sum egenkapital−164 000
Sum langsiktig gjeld1 071 000
Sum kortsiktig gjeld92 000
Sum egenkapital og gjeld999 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt270 000
Sum driftsinntekter270 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger28 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader395 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−125 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom904 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler904 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler904 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post88 000
Sum omløpsmidler94 000
Sum eiendeler999 000
Sum egenkapital−164 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 071 000
Kortsiktig gjeld13 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld79 000
Sum kortsiktig gjeld92 000
Sum egenkapital og gjeld999 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital76,22 %
Gjeldsgrad−6,53
Driftsmargin−45,93 %
Likviditetsgrad1,02
Syklisk likviditetsgrad1,02
Egenkapitalandel−0,16
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English