company

BRANCH GROUP AS

0157 OSLO

Avkastning på egenkapital
3,49 %
Likviditetsgrad
3,35
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter688 000
Årsresultat23 000
Sum eiendeler940 000
Sum egenkapital659 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter688 000
Sum driftskostnader681 000
Driftsresultat7 000
Sum finansinntekter33 000
Sum finanskostnader18 000
Netto finans15 000
Resultat før skatt23 000
Skattekostnad0
Årsresultat23 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler940 000
Sum eiendeler940 000
Sum opptjent egenkapital559 000
Sum egenkapital659 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld281 000
Sum egenkapital og gjeld940 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt688 000
Sum driftsinntekter688 000
Varekostnad0
Lønnskostnad594 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader681 000
Driftsresultat7 000
Sum finansinntekter33 000
Sum finanskostnader18 000
Netto finans15 000
Sum utbytte0
Årsresultat23 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer229 000
Kasse/Bank/Post514 000
Sum omløpsmidler940 000
Sum eiendeler940 000
Sum egenkapital659 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld279 000
Sum kortsiktig gjeld281 000
Sum egenkapital og gjeld940 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital3,49 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin1,02 %
Likviditetsgrad3,35
Syklisk likviditetsgrad3,35
Egenkapitalandel0,7
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English