company

SAMEIET TORS GATE 2

0484 OSLO

Avkastning på egenkapital
−50,45 %
Likviditetsgrad
4,09
Gjeldsgrad
−2,44
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 072 000
Årsresultat278 000
Sum eiendeler1 051 000
Sum egenkapital−551 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 072 000
Sum driftskostnader753 000
Driftsresultat319 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader−41 000
Netto finans49 000
Resultat før skatt251 000
Skattekostnad0
Årsresultat278 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 051 000
Sum eiendeler1 051 000
Sum opptjent egenkapital−551 000
Sum egenkapital−551 000
Sum langsiktig gjeld1 346 000
Sum kortsiktig gjeld257 000
Sum egenkapital og gjeld1 051 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 072 000
Sum driftsinntekter1 072 000
Varekostnad0
Lønnskostnad78 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader753 000
Driftsresultat319 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader−41 000
Netto finans49 000
Sum utbytte0
Årsresultat278 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post795 000
Sum omløpsmidler1 051 000
Sum eiendeler1 051 000
Sum egenkapital−551 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 346 000
Kortsiktig gjeld244 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld257 000
Sum egenkapital og gjeld1 051 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−50,45 %
Gjeldsgrad−2,44
Driftsmargin29,76 %
Likviditetsgrad4,09
Syklisk likviditetsgrad4,09
Egenkapitalandel−0,52
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English