company

KROGH & CO ADVOKATFIRMA DA

1414 TROLLÅSEN

Avkastning på egenkapital
9,52 %
Likviditetsgrad
2,03
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 916 000
Årsresultat122 000
Sum eiendeler2 445 000
Sum egenkapital1 282 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 916 000
Sum driftskostnader4 795 000
Driftsresultat120 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt122 000
Skattekostnad0
Årsresultat122 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler88 000
Sum omløpsmidler2 357 000
Sum eiendeler2 445 000
Sum opptjent egenkapital1 282 000
Sum egenkapital1 282 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 163 000
Sum egenkapital og gjeld2 445 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 916 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 916 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 550 000
Ordinære avskrivninger26 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 795 000
Driftsresultat120 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat122 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill42 000
Sum immaterielle eiendeler52 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar36 000
Sum varige driftsmidler36 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler88 000
Varelager0
Sum investeringer795 000
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler2 357 000
Sum eiendeler2 445 000
Sum egenkapital1 282 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld183 000
Skyldig offentlige avgifter160 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld819 000
Sum kortsiktig gjeld1 163 000
Sum egenkapital og gjeld2 445 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,52 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin2,44 %
Likviditetsgrad2,03
Syklisk likviditetsgrad2,03
Egenkapitalandel0,52
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English