company

STRAND ØKONOMIPARTNER AS

0777 OSLO

Avkastning på egenkapital
−50,38 %
Likviditetsgrad
18,38
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter169 000
Årsresultat−534 000
Sum eiendeler1 121 000
Sum egenkapital1 060 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter169 000
Sum driftskostnader161 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter−541 000
Sum finanskostnader−1 000
Netto finans−540 000
Resultat før skatt−534 000
Skattekostnad0
Årsresultat−534 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 121 000
Sum eiendeler1 121 000
Sum opptjent egenkapital954 000
Sum egenkapital1 060 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld61 000
Sum egenkapital og gjeld1 121 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter169 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter169 000
Varekostnad0
Lønnskostnad108 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader161 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter−541 000
Sum finanskostnader−1 000
Netto finans−540 000
Sum utbytte0
Årsresultat−534 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer646 000
Kasse/Bank/Post470 000
Sum omløpsmidler1 121 000
Sum eiendeler1 121 000
Sum egenkapital1 060 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter33 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld28 000
Sum kortsiktig gjeld61 000
Sum egenkapital og gjeld1 121 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−50,38 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin4,73 %
Likviditetsgrad18,38
Syklisk likviditetsgrad18,38
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English