company

STORM ELEKTRO OSLO-AKERSHUS AS

0680 OSLO

Avkastning på egenkapital
0,76 %
Likviditetsgrad
1,78
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 319 000
Årsresultat24 000
Sum eiendeler7 202 000
Sum egenkapital3 157 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 319 000
Sum driftskostnader22 454 000
Driftsresultat−134 000
Sum finansinntekter159 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans152 000
Resultat før skatt19 000
Skattekostnad−5 000
Årsresultat24 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler49 000
Sum omløpsmidler7 153 000
Sum eiendeler7 202 000
Sum opptjent egenkapital1 904 000
Sum egenkapital3 157 000
Sum langsiktig gjeld26 000
Sum kortsiktig gjeld4 019 000
Sum egenkapital og gjeld7 202 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter22 319 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter22 319 000
Varekostnad6 428 000
Lønnskostnad11 876 000
Ordinære avskrivninger11 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader22 454 000
Driftsresultat−134 000
Sum finansinntekter159 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans152 000
Sum utbytte0
Årsresultat24 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar4 000
Sum varige driftsmidler4 000
Sum finansielle anleggsmidler45 000
Sum anleggsmidler49 000
Varelager441 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 843 000
Sum omløpsmidler7 153 000
Sum eiendeler7 202 000
Sum egenkapital3 157 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld26 000
Kortsiktig gjeld1 340 000
Skyldig offentlige avgifter1 527 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 082 000
Sum kortsiktig gjeld4 019 000
Sum egenkapital og gjeld7 202 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,76 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin−0,6 %
Likviditetsgrad1,78
Syklisk likviditetsgrad2
Egenkapitalandel0,44
Bruttomargin71,2 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English