company

B TELLE TREARBEID AS

5357 FJELL

Avkastning på egenkapital
−12,26 %
Likviditetsgrad
4,23
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter37 932 000
Årsresultat−1 937 000
Sum eiendeler20 153 000
Sum egenkapital15 797 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter37 932 000
Sum driftskostnader40 777 000
Driftsresultat−2 845 000
Sum finansinntekter377 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans373 000
Resultat før skatt−2 472 000
Skattekostnad−535 000
Årsresultat−1 937 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 715 000
Sum omløpsmidler18 438 000
Sum eiendeler20 153 000
Sum opptjent egenkapital2 214 000
Sum egenkapital15 797 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 356 000
Sum egenkapital og gjeld20 153 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter37 932 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter37 932 000
Varekostnad26 716 000
Lønnskostnad9 942 000
Ordinære avskrivninger410 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader40 777 000
Driftsresultat−2 845 000
Sum finansinntekter377 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans373 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 937 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler48 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler900 000
Inventar768 000
Sum varige driftsmidler1 667 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 715 000
Varelager5 750 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 363 000
Sum omløpsmidler18 438 000
Sum eiendeler20 153 000
Sum egenkapital15 797 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 506 000
Skyldig offentlige avgifter548 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 302 000
Sum kortsiktig gjeld4 356 000
Sum egenkapital og gjeld20 153 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−12,26 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−7,5 %
Likviditetsgrad4,23
Syklisk likviditetsgrad−13,23
Egenkapitalandel0,78
Bruttomargin29,57 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English