company

PRIMA SLAKT AS

4365 NÆRBØ

Avkastning på egenkapital
86,26 %
Likviditetsgrad
1,34
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter635 356 000
Årsresultat12 986 000
Sum eiendeler59 060 000
Sum egenkapital15 055 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter635 356 000
Sum driftskostnader618 220 000
Driftsresultat17 136 000
Sum finansinntekter164 000
Sum finanskostnader651 000
Netto finans−487 000
Resultat før skatt16 649 000
Skattekostnad3 663 000
Årsresultat12 986 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler269 000
Sum omløpsmidler58 791 000
Sum eiendeler59 060 000
Sum opptjent egenkapital3 615 000
Sum egenkapital15 055 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld44 005 000
Sum egenkapital og gjeld59 060 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter633 788 000
Annen driftsinntekt1 568 000
Sum driftsinntekter635 356 000
Varekostnad586 115 000
Lønnskostnad4 268 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader618 220 000
Driftsresultat17 136 000
Sum finansinntekter164 000
Sum finanskostnader651 000
Netto finans−487 000
Sum utbytte0
Årsresultat12 986 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler233 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar35 000
Sum varige driftsmidler35 000
Sum finansielle anleggsmidler1 000
Sum anleggsmidler269 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler58 791 000
Sum eiendeler59 060 000
Sum egenkapital15 055 000
Kortsiktig konserngjeld24 688 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld15 725 000
Skyldig offentlige avgifter232 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 360 000
Sum kortsiktig gjeld44 005 000
Sum egenkapital og gjeld59 060 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital86,26 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin2,7 %
Likviditetsgrad1,34
Syklisk likviditetsgrad1,34
Egenkapitalandel0,25
Bruttomargin7,75 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English