company

HUSEBY GLASS AS

1850 MYSEN

Avkastning på egenkapital
322,52 %
Likviditetsgrad
1,09
Gjeldsgrad
0,13
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter16 202 000
Årsresultat4 396 000
Sum eiendeler8 946 000
Sum egenkapital1 363 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter16 202 000
Sum driftskostnader10 578 000
Driftsresultat5 624 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader−11 000
Netto finans12 000
Resultat før skatt5 636 000
Skattekostnad1 240 000
Årsresultat4 396 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler891 000
Sum omløpsmidler8 056 000
Sum eiendeler8 946 000
Sum opptjent egenkapital1 263 000
Sum egenkapital1 363 000
Sum langsiktig gjeld177 000
Sum kortsiktig gjeld7 407 000
Sum egenkapital og gjeld8 946 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter16 202 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter16 202 000
Varekostnad6 743 000
Lønnskostnad2 481 000
Ordinære avskrivninger183 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 578 000
Driftsresultat5 624 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader−11 000
Netto finans12 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 396 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar891 000
Sum varige driftsmidler891 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler891 000
Varelager656 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 440 000
Sum omløpsmidler8 056 000
Sum eiendeler8 946 000
Sum egenkapital1 363 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld177 000
Kortsiktig gjeld913 000
Skyldig offentlige avgifter541 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 720 000
Sum kortsiktig gjeld7 407 000
Sum egenkapital og gjeld8 946 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital322,52 %
Gjeldsgrad0,13
Driftsmargin34,71 %
Likviditetsgrad1,09
Syklisk likviditetsgrad1,19
Egenkapitalandel0,15
Bruttomargin58,38 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English