company

BJ HOLDING67 AS

5122 MORVIK

Avkastning på egenkapital
−5,53 %
Likviditetsgrad
4,5
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−2 331 000
Sum eiendeler52 431 000
Sum egenkapital42 182 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader315 000
Driftsresultat−315 000
Sum finansinntekter263 000
Sum finanskostnader2 311 000
Netto finans−2 048 000
Resultat før skatt−2 364 000
Skattekostnad−33 000
Årsresultat−2 331 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 356 000
Sum omløpsmidler46 075 000
Sum eiendeler52 431 000
Sum opptjent egenkapital42 130 000
Sum egenkapital42 182 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld10 249 000
Sum egenkapital og gjeld52 431 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader315 000
Driftsresultat−315 000
Sum finansinntekter263 000
Sum finanskostnader2 311 000
Netto finans−2 048 000
Sum utbytte0
Årsresultat−2 331 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler33 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler6 324 000
Sum anleggsmidler6 356 000
Varelager0
Sum investeringer34 341 000
Kasse/Bank/Post11 734 000
Sum omløpsmidler46 075 000
Sum eiendeler52 431 000
Sum egenkapital42 182 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld10 249 000
Sum kortsiktig gjeld10 249 000
Sum egenkapital og gjeld52 431 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,53 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad4,5
Syklisk likviditetsgrad4,5
Egenkapitalandel0,8
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English