company

SIFFER NORGE AS

1776 HALDEN

Avkastning på egenkapital
31,19 %
Likviditetsgrad
7,34
Gjeldsgrad
0,48
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat3 500 000
Sum eiendeler17 158 000
Sum egenkapital11 222 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader13 000
Driftsresultat−13 000
Sum finansinntekter3 689 000
Sum finanskostnader176 000
Netto finans3 513 000
Resultat før skatt3 500 000
Skattekostnad0
Årsresultat3 500 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler13 450 000
Sum omløpsmidler3 708 000
Sum eiendeler17 158 000
Sum opptjent egenkapital1 122 000
Sum egenkapital11 222 000
Sum langsiktig gjeld5 430 000
Sum kortsiktig gjeld505 000
Sum egenkapital og gjeld17 158 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader13 000
Driftsresultat−13 000
Sum finansinntekter3 689 000
Sum finanskostnader176 000
Netto finans3 513 000
Sum utbytte0
Årsresultat3 500 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler13 450 000
Sum anleggsmidler13 450 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post37 000
Sum omløpsmidler3 708 000
Sum eiendeler17 158 000
Sum egenkapital11 222 000
Kortsiktig konserngjeld505 000
Sum langsiktig gjeld5 430 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld505 000
Sum egenkapital og gjeld17 158 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital31,19 %
Gjeldsgrad0,48
Driftsmargin-
Likviditetsgrad7,34
Syklisk likviditetsgrad7,34
Egenkapitalandel0,65
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English