company

SAMEIET STABELLSGATEN 7-9

3511 HØNEFOSS

Avkastning på egenkapital
−32,48 %
Likviditetsgrad
3,21
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 301 000
Årsresultat−216 000
Sum eiendeler964 000
Sum egenkapital665 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 301 000
Sum driftskostnader1 524 000
Driftsresultat−223 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader0
Netto finans6 000
Resultat før skatt−216 000
Skattekostnad0
Årsresultat−216 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler964 000
Sum eiendeler964 000
Sum opptjent egenkapital665 000
Sum egenkapital665 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld300 000
Sum egenkapital og gjeld964 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 301 000
Sum driftsinntekter1 301 000
Varekostnad0
Lønnskostnad46 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 524 000
Driftsresultat−223 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader0
Netto finans6 000
Sum utbytte0
Årsresultat−216 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post933 000
Sum omløpsmidler964 000
Sum eiendeler964 000
Sum egenkapital665 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld294 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld6 000
Sum kortsiktig gjeld300 000
Sum egenkapital og gjeld964 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−32,48 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−17,14 %
Likviditetsgrad3,21
Syklisk likviditetsgrad3,21
Egenkapitalandel0,69
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English