company

PVJ TRAFIKKSKOLE ALTA AS

9513 ALTA

Avkastning på egenkapital
73,91 %
Likviditetsgrad
3,79
Gjeldsgrad
4,39
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter926 000
Årsresultat34 000
Sum eiendeler337 000
Sum egenkapital46 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter926 000
Sum driftskostnader890 000
Driftsresultat36 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt34 000
Skattekostnad0
Årsresultat34 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler337 000
Sum eiendeler337 000
Sum opptjent egenkapital−54 000
Sum egenkapital46 000
Sum langsiktig gjeld202 000
Sum kortsiktig gjeld89 000
Sum egenkapital og gjeld337 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt926 000
Sum driftsinntekter926 000
Varekostnad0
Lønnskostnad257 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader890 000
Driftsresultat36 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat34 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post102 000
Sum omløpsmidler337 000
Sum eiendeler337 000
Sum egenkapital46 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld202 000
Kortsiktig gjeld39 000
Skyldig offentlige avgifter19 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld31 000
Sum kortsiktig gjeld89 000
Sum egenkapital og gjeld337 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital73,91 %
Gjeldsgrad4,39
Driftsmargin3,89 %
Likviditetsgrad3,79
Syklisk likviditetsgrad3,79
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English