company

MONTESSORI NORGE

0181 OSLO

Avkastning på egenkapital
−4,97 %
Likviditetsgrad
2,39
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 749 000
Årsresultat−147 000
Sum eiendeler3 708 000
Sum egenkapital2 958 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 749 000
Sum driftskostnader7 920 000
Driftsresultat−171 000
Sum finansinntekter29 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans25 000
Resultat før skatt−147 000
Skattekostnad0
Årsresultat−147 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 917 000
Sum omløpsmidler1 791 000
Sum eiendeler3 708 000
Sum opptjent egenkapital2 958 000
Sum egenkapital2 958 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld3 708 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 366 000
Annen driftsinntekt5 383 000
Sum driftsinntekter7 749 000
Varekostnad2 454 000
Lønnskostnad3 258 000
Ordinære avskrivninger15 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 920 000
Driftsresultat−171 000
Sum finansinntekter29 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans25 000
Sum utbytte0
Årsresultat−147 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar100 000
Sum varige driftsmidler100 000
Sum finansielle anleggsmidler1 817 000
Sum anleggsmidler1 917 000
Varelager115 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 317 000
Sum omløpsmidler1 791 000
Sum eiendeler3 708 000
Sum egenkapital2 958 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld86 000
Skyldig offentlige avgifter201 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld463 000
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld3 708 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−4,97 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−2,21 %
Likviditetsgrad2,39
Syklisk likviditetsgrad2,82
Egenkapitalandel0,8
Bruttomargin68,33 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English