company

SMELTEVERKET EIENDOM AS

1738 BORGENHAUGEN

Avkastning på egenkapital
5,73 %
Likviditetsgrad
0,09
Gjeldsgrad
0,51
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 688 000
Årsresultat3 413 000
Sum eiendeler101 620 000
Sum egenkapital59 577 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 688 000
Sum driftskostnader10 281 000
Driftsresultat5 406 000
Sum finansinntekter74 000
Sum finanskostnader1 104 000
Netto finans−1 030 000
Resultat før skatt4 376 000
Skattekostnad963 000
Årsresultat3 413 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler100 552 000
Sum omløpsmidler1 068 000
Sum eiendeler101 620 000
Sum opptjent egenkapital49 577 000
Sum egenkapital59 577 000
Sum langsiktig gjeld30 497 000
Sum kortsiktig gjeld11 546 000
Sum egenkapital og gjeld101 620 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt15 688 000
Sum driftsinntekter15 688 000
Varekostnad0
Lønnskostnad68 000
Ordinære avskrivninger2 758 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 281 000
Driftsresultat5 406 000
Sum finansinntekter74 000
Sum finanskostnader1 104 000
Netto finans−1 030 000
Sum utbytte1 273 000
Årsresultat3 413 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom100 552 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler100 552 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler100 552 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post56 000
Sum omløpsmidler1 068 000
Sum eiendeler101 620 000
Sum egenkapital59 577 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld30 497 000
Kortsiktig gjeld2 467 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte1 273 000
Annen kortsiktig gjeld810 000
Sum kortsiktig gjeld11 546 000
Sum egenkapital og gjeld101 620 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,73 %
Gjeldsgrad0,51
Driftsmargin34,46 %
Likviditetsgrad0,09
Syklisk likviditetsgrad0,09
Egenkapitalandel0,59
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English