company

HOTELL IVAR AASEN AS

6153 ØRSTA

Avkastning på egenkapital
106,67 %
Likviditetsgrad
0,38
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 487 000
Årsresultat−1 103 000
Sum eiendeler7 109 000
Sum egenkapital−1 034 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter22 487 000
Sum driftskostnader23 684 000
Driftsresultat−1 197 000
Sum finansinntekter97 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans94 000
Resultat før skatt−1 103 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 103 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 032 000
Sum omløpsmidler3 076 000
Sum eiendeler7 109 000
Sum opptjent egenkapital−1 816 000
Sum egenkapital−1 034 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 143 000
Sum egenkapital og gjeld7 109 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter21 702 000
Annen driftsinntekt785 000
Sum driftsinntekter22 487 000
Varekostnad2 434 000
Lønnskostnad8 496 000
Ordinære avskrivninger116 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 684 000
Driftsresultat−1 197 000
Sum finansinntekter97 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans94 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 103 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler110 000
Inventar627 000
Sum varige driftsmidler737 000
Sum finansielle anleggsmidler3 295 000
Sum anleggsmidler4 032 000
Varelager300 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 324 000
Sum omløpsmidler3 076 000
Sum eiendeler7 109 000
Sum egenkapital−1 034 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld6 077 000
Skyldig offentlige avgifter702 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 364 000
Sum kortsiktig gjeld8 143 000
Sum egenkapital og gjeld7 109 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital106,67 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−5,32 %
Likviditetsgrad0,38
Syklisk likviditetsgrad0,39
Egenkapitalandel−0,15
Bruttomargin89,18 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English