company

STORKIOSK 7063 BYPORTEN ANS

0154 OSLO

Avkastning på egenkapital
1 290,91 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2005
Sum driftsinntekter2 849 000
Årsresultat142 000
Sum eiendeler22 000
Sum egenkapital11 000
Resultatregnskap (NOK)2005
Sum driftsinntekter2 849 000
Sum driftskostnader2 712 000
Driftsresultat138 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans4 000
Resultat før skatt142 000
Skattekostnad0
Årsresultat142 000
Balanseregnskap (NOK)2005
Sum anleggsmidler22 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler22 000
Sum opptjent egenkapital11 000
Sum egenkapital11 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld11 000
Sum egenkapital og gjeld22 000
Kontantstrøm (NOK)2005
Sum salgsinntekter2 772 000
Annen driftsinntekt77 000
Sum driftsinntekter2 849 000
Varekostnad1 825 000
Lønnskostnad387 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 712 000
Driftsresultat138 000
Sum finansinntekter9 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans4 000
Sum utbytte0
Årsresultat142 000
Balansedetaljer (NOK)2005
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler22 000
Sum anleggsmidler22 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler22 000
Sum egenkapital11 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld10 000
Sum kortsiktig gjeld11 000
Sum egenkapital og gjeld22 000
Finansielle nøkkeltall2005
Avkastning på egenkapital1 290,91 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin4,84 %
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel0,5
Bruttomargin35,94 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English