company

INOXO AS

0575 OSLO

Avkastning på egenkapital
15,32 %
Likviditetsgrad
−0,09
Gjeldsgrad
−0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−53 000
Sum eiendeler−7 000
Sum egenkapital−346 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader23 000
Driftsresultat−23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader30 000
Netto finans−30 000
Resultat før skatt−53 000
Skattekostnad0
Årsresultat−53 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler21 000
Sum omløpsmidler−28 000
Sum eiendeler−7 000
Sum opptjent egenkapital−446 000
Sum egenkapital−346 000
Sum langsiktig gjeld12 000
Sum kortsiktig gjeld327 000
Sum egenkapital og gjeld−7 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader23 000
Driftsresultat−23 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader30 000
Netto finans−30 000
Sum utbytte0
Årsresultat−53 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler21 000
Sum anleggsmidler21 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler−28 000
Sum eiendeler−7 000
Sum egenkapital−346 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld12 000
Kortsiktig gjeld109 000
Skyldig offentlige avgifter22 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld327 000
Sum egenkapital og gjeld−7 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital15,32 %
Gjeldsgrad−0,03
Driftsmargin-
Likviditetsgrad−0,09
Syklisk likviditetsgrad−0,09
Egenkapitalandel49,43
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English