company

ORKLA HOLDING AS

7075 TILLER

Avkastning på egenkapital
9,4 %
Likviditetsgrad
72,57
Gjeldsgrad
1,14
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat22 000
Sum eiendeler508 000
Sum egenkapital234 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader8 000
Driftsresultat−8 000
Sum finansinntekter30 000
Sum finanskostnader0
Netto finans30 000
Resultat før skatt22 000
Skattekostnad0
Årsresultat22 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler508 000
Sum eiendeler508 000
Sum opptjent egenkapital134 000
Sum egenkapital234 000
Sum langsiktig gjeld266 000
Sum kortsiktig gjeld7 000
Sum egenkapital og gjeld508 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 000
Driftsresultat−8 000
Sum finansinntekter30 000
Sum finanskostnader0
Netto finans30 000
Sum utbytte0
Årsresultat22 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer365 000
Kasse/Bank/Post143 000
Sum omløpsmidler508 000
Sum eiendeler508 000
Sum egenkapital234 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld266 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld7 000
Sum egenkapital og gjeld508 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,4 %
Gjeldsgrad1,14
Driftsmargin-
Likviditetsgrad72,57
Syklisk likviditetsgrad72,57
Egenkapitalandel0,46
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English