company

ROBOTNORGE AS

4353 KLEPP STASJON

Avkastning på egenkapital
−667,06 %
Likviditetsgrad
0,71
Gjeldsgrad
2,24
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter56 582 000
Årsresultat−11 947 000
Sum eiendeler35 567 000
Sum egenkapital1 791 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter56 582 000
Sum driftskostnader72 387 000
Driftsresultat−15 806 000
Sum finansinntekter1 222 000
Sum finanskostnader738 000
Netto finans484 000
Resultat før skatt−15 322 000
Skattekostnad−3 375 000
Årsresultat−11 947 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler14 414 000
Sum omløpsmidler21 153 000
Sum eiendeler35 567 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital1 791 000
Sum langsiktig gjeld4 019 000
Sum kortsiktig gjeld29 758 000
Sum egenkapital og gjeld35 567 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter52 867 000
Annen driftsinntekt3 714 000
Sum driftsinntekter56 582 000
Varekostnad38 319 000
Lønnskostnad22 619 000
Ordinære avskrivninger1 073 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader72 387 000
Driftsresultat−15 806 000
Sum finansinntekter1 222 000
Sum finanskostnader738 000
Netto finans484 000
Sum utbytte0
Årsresultat−11 947 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 553 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler1 244 000
Inventar289 000
Sum varige driftsmidler1 533 000
Sum finansielle anleggsmidler3 329 000
Sum anleggsmidler14 414 000
Varelager311 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post804 000
Sum omløpsmidler21 153 000
Sum eiendeler35 567 000
Sum egenkapital1 791 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 019 000
Kortsiktig gjeld7 343 000
Skyldig offentlige avgifter2 874 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld19 541 000
Sum kortsiktig gjeld29 758 000
Sum egenkapital og gjeld35 567 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−667,06 %
Gjeldsgrad2,24
Driftsmargin−27,93 %
Likviditetsgrad0,71
Syklisk likviditetsgrad0,72
Egenkapitalandel0,05
Bruttomargin32,28 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English