company

HEDDAL BENSINSTASJON AS

3677 NOTODDEN

Avkastning på egenkapital
−386,55 %
Likviditetsgrad
0,69
Gjeldsgrad
−7,55
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter39 760 000
Årsresultat460 000
Sum eiendeler2 183 000
Sum egenkapital−119 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter39 760 000
Sum driftskostnader39 236 000
Driftsresultat524 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader76 000
Netto finans−76 000
Resultat før skatt448 000
Skattekostnad−12 000
Årsresultat460 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 215 000
Sum omløpsmidler968 000
Sum eiendeler2 183 000
Sum opptjent egenkapital−219 000
Sum egenkapital−119 000
Sum langsiktig gjeld899 000
Sum kortsiktig gjeld1 403 000
Sum egenkapital og gjeld2 183 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter39 760 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter39 760 000
Varekostnad34 020 000
Lønnskostnad3 256 000
Ordinære avskrivninger293 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader39 236 000
Driftsresultat524 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader76 000
Netto finans−76 000
Sum utbytte0
Årsresultat460 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler54 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 160 000
Sum varige driftsmidler1 160 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 215 000
Varelager515 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post322 000
Sum omløpsmidler968 000
Sum eiendeler2 183 000
Sum egenkapital−119 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld899 000
Kortsiktig gjeld639 000
Skyldig offentlige avgifter223 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld499 000
Sum kortsiktig gjeld1 403 000
Sum egenkapital og gjeld2 183 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−386,55 %
Gjeldsgrad−7,55
Driftsmargin1,32 %
Likviditetsgrad0,69
Syklisk likviditetsgrad1,09
Egenkapitalandel−0,05
Bruttomargin14,44 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English