company

NORDRE JARLSBERG BRYGGE AS

0277 OSLO

Avkastning på egenkapital
−3,76 %
Likviditetsgrad
1,46
Gjeldsgrad
0,37
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 418 000
Årsresultat−5 172 000
Sum eiendeler545 394 000
Sum egenkapital137 455 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 418 000
Sum driftskostnader15 042 000
Driftsresultat−7 624 000
Sum finansinntekter5 562 000
Sum finanskostnader5 936 000
Netto finans−374 000
Resultat før skatt−7 999 000
Skattekostnad−2 827 000
Årsresultat−5 172 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler24 109 000
Sum omløpsmidler521 285 000
Sum eiendeler545 394 000
Sum opptjent egenkapital26 100 000
Sum egenkapital137 455 000
Sum langsiktig gjeld50 766 000
Sum kortsiktig gjeld357 173 000
Sum egenkapital og gjeld545 394 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 595 000
Annen driftsinntekt822 000
Sum driftsinntekter7 418 000
Varekostnad5 729 000
Lønnskostnad147 000
Ordinære avskrivninger396 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader15 042 000
Driftsresultat−7 624 000
Sum finansinntekter5 562 000
Sum finanskostnader5 936 000
Netto finans−374 000
Sum utbytte0
Årsresultat−5 172 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom5 630 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar21 000
Sum varige driftsmidler5 651 000
Sum finansielle anleggsmidler18 458 000
Sum anleggsmidler24 109 000
Varelager502 734 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 348 000
Sum omløpsmidler521 285 000
Sum eiendeler545 394 000
Sum egenkapital137 455 000
Kortsiktig konserngjeld140 330 000
Sum langsiktig gjeld50 766 000
Kortsiktig gjeld9 811 000
Skyldig offentlige avgifter35 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 379 000
Sum kortsiktig gjeld357 173 000
Sum egenkapital og gjeld545 394 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,76 %
Gjeldsgrad0,37
Driftsmargin−102,78 %
Likviditetsgrad1,46
Syklisk likviditetsgrad−3,58
Egenkapitalandel0,25
Bruttomargin22,77 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English