company

GRIDSVÅG EIENDOM AS

6698 LESUND

Avkastning på egenkapital
2,48 %
Likviditetsgrad
8,9
Gjeldsgrad
7,63
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 009 000
Årsresultat20 000
Sum eiendeler7 029 000
Sum egenkapital807 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 009 000
Sum driftskostnader732 000
Driftsresultat277 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader253 000
Netto finans−252 000
Resultat før skatt25 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat20 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 433 000
Sum omløpsmidler596 000
Sum eiendeler7 029 000
Sum opptjent egenkapital607 000
Sum egenkapital807 000
Sum langsiktig gjeld6 155 000
Sum kortsiktig gjeld67 000
Sum egenkapital og gjeld7 029 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter479 000
Annen driftsinntekt530 000
Sum driftsinntekter1 009 000
Varekostnad0
Lønnskostnad13 000
Ordinære avskrivninger306 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader732 000
Driftsresultat277 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader253 000
Netto finans−252 000
Sum utbytte0
Årsresultat20 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler352 000
Fast eiendom5 850 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar231 000
Sum varige driftsmidler6 081 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler6 433 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post131 000
Sum omløpsmidler596 000
Sum eiendeler7 029 000
Sum egenkapital807 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld6 155 000
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter44 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld17 000
Sum kortsiktig gjeld67 000
Sum egenkapital og gjeld7 029 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,48 %
Gjeldsgrad7,63
Driftsmargin27,45 %
Likviditetsgrad8,9
Syklisk likviditetsgrad8,9
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English