company

MAR MENOR APARTMENT AS

6040 VIGRA

Avkastning på egenkapital
−2,1 %
Likviditetsgrad
56,95
Gjeldsgrad
−5,3
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter140 000
Årsresultat6 000
Sum eiendeler1 253 000
Sum egenkapital−286 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter140 000
Sum driftskostnader130 000
Driftsresultat10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt6 000
Skattekostnad0
Årsresultat6 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 253 000
Sum eiendeler1 253 000
Sum opptjent egenkapital−386 000
Sum egenkapital−286 000
Sum langsiktig gjeld1 516 000
Sum kortsiktig gjeld22 000
Sum egenkapital og gjeld1 253 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt140 000
Sum driftsinntekter140 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader130 000
Driftsresultat10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat6 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 085 000
Sum omløpsmidler1 253 000
Sum eiendeler1 253 000
Sum egenkapital−286 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 516 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld22 000
Sum kortsiktig gjeld22 000
Sum egenkapital og gjeld1 253 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−2,1 %
Gjeldsgrad−5,3
Driftsmargin7,14 %
Likviditetsgrad56,95
Syklisk likviditetsgrad56,95
Egenkapitalandel−0,23
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English