company

SIGVARTSEN ELEKTRO AS

2080 EIDSVOLL

Avkastning på egenkapital
53,2 %
Likviditetsgrad
2,17
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter42 186 000
Årsresultat5 478 000
Sum eiendeler18 990 000
Sum egenkapital10 297 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter42 186 000
Sum driftskostnader35 466 000
Driftsresultat6 956 000
Sum finansinntekter68 000
Sum finanskostnader0
Netto finans68 000
Resultat før skatt7 024 000
Skattekostnad1 545 000
Årsresultat5 478 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler169 000
Sum omløpsmidler18 821 000
Sum eiendeler18 990 000
Sum opptjent egenkapital9 857 000
Sum egenkapital10 297 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld8 693 000
Sum egenkapital og gjeld18 990 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter42 176 000
Annen driftsinntekt10 000
Sum driftsinntekter42 186 000
Varekostnad15 341 000
Lønnskostnad15 745 000
Ordinære avskrivninger52 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader35 466 000
Driftsresultat6 956 000
Sum finansinntekter68 000
Sum finanskostnader0
Netto finans68 000
Sum utbytte0
Årsresultat5 478 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler28 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar139 000
Sum varige driftsmidler139 000
Sum finansielle anleggsmidler2 000
Sum anleggsmidler169 000
Varelager2 012 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post10 161 000
Sum omløpsmidler18 821 000
Sum eiendeler18 990 000
Sum egenkapital10 297 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 422 000
Skyldig offentlige avgifter2 721 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000 000
Sum kortsiktig gjeld8 693 000
Sum egenkapital og gjeld18 990 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital53,2 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin16,49 %
Likviditetsgrad2,17
Syklisk likviditetsgrad2,82
Egenkapitalandel0,54
Bruttomargin63,63 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English