company

EIK SAVOY AS

0164 OSLO

Avkastning på egenkapital
−19,67 %
Likviditetsgrad
0,88
Gjeldsgrad
0,34
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 724 000
Årsresultat−612 000
Sum eiendeler12 034 000
Sum egenkapital3 112 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter12 724 000
Sum driftskostnader14 636 000
Driftsresultat−1 911 000
Sum finansinntekter2 107 000
Sum finanskostnader808 000
Netto finans1 299 000
Resultat før skatt−612 000
Skattekostnad0
Årsresultat−612 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler5 079 000
Sum omløpsmidler6 955 000
Sum eiendeler12 034 000
Sum opptjent egenkapital3 008 000
Sum egenkapital3 112 000
Sum langsiktig gjeld1 062 000
Sum kortsiktig gjeld7 860 000
Sum egenkapital og gjeld12 034 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter12 473 000
Annen driftsinntekt252 000
Sum driftsinntekter12 724 000
Varekostnad4 471 000
Lønnskostnad5 589 000
Ordinære avskrivninger678 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader14 636 000
Driftsresultat−1 911 000
Sum finansinntekter2 107 000
Sum finanskostnader808 000
Netto finans1 299 000
Sum utbytte0
Årsresultat−612 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 803 000
Sum varige driftsmidler1 803 000
Sum finansielle anleggsmidler3 276 000
Sum anleggsmidler5 079 000
Varelager2 644 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post931 000
Sum omløpsmidler6 955 000
Sum eiendeler12 034 000
Sum egenkapital3 112 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 062 000
Kortsiktig gjeld1 161 000
Skyldig offentlige avgifter1 058 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld5 640 000
Sum kortsiktig gjeld7 860 000
Sum egenkapital og gjeld12 034 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−19,67 %
Gjeldsgrad0,34
Driftsmargin−15,02 %
Likviditetsgrad0,88
Syklisk likviditetsgrad1,33
Egenkapitalandel0,26
Bruttomargin64,86 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English