company

CONIC AS

1357 BEKKESTUA

Avkastning på egenkapital
2,77 %
Likviditetsgrad
2,25
Gjeldsgrad
2,55
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 798 000
Årsresultat14 000
Sum eiendeler2 864 000
Sum egenkapital506 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 798 000
Sum driftskostnader8 735 000
Driftsresultat62 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader13 000
Netto finans−13 000
Resultat før skatt50 000
Skattekostnad37 000
Årsresultat14 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler463 000
Sum omløpsmidler2 401 000
Sum eiendeler2 864 000
Sum opptjent egenkapital259 000
Sum egenkapital506 000
Sum langsiktig gjeld1 289 000
Sum kortsiktig gjeld1 069 000
Sum egenkapital og gjeld2 864 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter8 578 000
Annen driftsinntekt221 000
Sum driftsinntekter8 798 000
Varekostnad3 147 000
Lønnskostnad3 395 000
Ordinære avskrivninger116 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 735 000
Driftsresultat62 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader13 000
Netto finans−13 000
Sum utbytte0
Årsresultat14 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar463 000
Sum varige driftsmidler463 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler463 000
Varelager263 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 773 000
Sum omløpsmidler2 401 000
Sum eiendeler2 864 000
Sum egenkapital506 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 289 000
Kortsiktig gjeld249 000
Skyldig offentlige avgifter574 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld204 000
Sum kortsiktig gjeld1 069 000
Sum egenkapital og gjeld2 864 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,77 %
Gjeldsgrad2,55
Driftsmargin0,7 %
Likviditetsgrad2,25
Syklisk likviditetsgrad2,98
Egenkapitalandel0,18
Bruttomargin64,23 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English