company

MAGMA PROJECTS AS

4632 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
3,62 %
Likviditetsgrad
1,36
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 132 000
Årsresultat10 000
Sum eiendeler992 000
Sum egenkapital276 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 132 000
Sum driftskostnader1 124 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Resultat før skatt13 000
Skattekostnad3 000
Årsresultat10 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler20 000
Sum omløpsmidler972 000
Sum eiendeler992 000
Sum opptjent egenkapital130 000
Sum egenkapital276 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld716 000
Sum egenkapital og gjeld992 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 132 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 132 000
Varekostnad135 000
Lønnskostnad910 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 124 000
Driftsresultat8 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Sum utbytte0
Årsresultat10 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler20 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler20 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post638 000
Sum omløpsmidler972 000
Sum eiendeler992 000
Sum egenkapital276 000
Kortsiktig konserngjeld409 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld34 000
Skyldig offentlige avgifter113 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld161 000
Sum kortsiktig gjeld716 000
Sum egenkapital og gjeld992 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital3,62 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,71 %
Likviditetsgrad1,36
Syklisk likviditetsgrad1,36
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin88,07 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English