company

SAMEIET STORGATEN 58

3181 HORTEN

Avkastning på egenkapital
−31,22 %
Likviditetsgrad
3,12
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 144 000
Årsresultat−113 000
Sum eiendeler533 000
Sum egenkapital362 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 144 000
Sum driftskostnader1 260 000
Driftsresultat−115 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000
Resultat før skatt−113 000
Skattekostnad0
Årsresultat−113 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler533 000
Sum eiendeler533 000
Sum opptjent egenkapital362 000
Sum egenkapital362 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld171 000
Sum egenkapital og gjeld533 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 144 000
Sum driftsinntekter1 144 000
Varekostnad0
Lønnskostnad15 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 260 000
Driftsresultat−115 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000
Sum utbytte0
Årsresultat−113 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post382 000
Sum omløpsmidler533 000
Sum eiendeler533 000
Sum egenkapital362 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld171 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld171 000
Sum egenkapital og gjeld533 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−31,22 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−10,05 %
Likviditetsgrad3,12
Syklisk likviditetsgrad3,12
Egenkapitalandel0,68
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English