company

KONTOR & HJEM AS

0158 OSLO

Avkastning på egenkapital
43,57 %
Likviditetsgrad
3,17
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 820 000
Årsresultat105 000
Sum eiendeler289 000
Sum egenkapital241 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 820 000
Sum driftskostnader1 715 000
Driftsresultat105 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt105 000
Skattekostnad0
Årsresultat105 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler137 000
Sum omløpsmidler152 000
Sum eiendeler289 000
Sum opptjent egenkapital141 000
Sum egenkapital241 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld48 000
Sum egenkapital og gjeld289 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 820 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 820 000
Varekostnad1 331 000
Lønnskostnad231 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 715 000
Driftsresultat105 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat105 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler137 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler137 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post64 000
Sum omløpsmidler152 000
Sum eiendeler289 000
Sum egenkapital241 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld5 000
Skyldig offentlige avgifter23 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld20 000
Sum kortsiktig gjeld48 000
Sum egenkapital og gjeld289 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital43,57 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin5,77 %
Likviditetsgrad3,17
Syklisk likviditetsgrad3,17
Egenkapitalandel0,83
Bruttomargin26,87 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English